Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Ausiàs March
Poeta
(Gandia?, 1397 - València, 1459)

Poeta valencià, va ser alhora un home d'armes i com a tal va participar en les expedicions d'Alfons el Magnànim a Sardenya i Sicília. En morir el seu pare, va heretar diversos dominis. En més d'una ocasió va haver de pagar els excessos en l'exercici del poder en els seus territoris. Va casar-se dues vegades, la primera amb la germana de Joanot Martorell, però no va tenir descendència legítima. Al seu testament, però, esmenta quatre fills bastards. La seva poesia gira en torn de l'amor, però va més enllà de l'ús que en feien els trobadors del tema, ja que renega de l'amor sensual i aposta per la contemplació. La seva obra cabdal és el 'Cant Espiritual', una de les fites més importants de la literatura catalana.