Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Marià Aguiló i Fuster
Bibliògraf, filòleg i poeta
(Ciutat de Mallorca, 1825 - Barcelona, 1897)
Traslladat a Barcelona el 1844 per estudiar dret, es va relacionar amb intel·lectuals com Piferrer i Rubió i Ors. Va ser un dels entusiastes de la Renaixença. Membre del cos d'arxivers i bibliotecaris, va exercir a diverses ciutats d'Espanya i va realitzar un excel·lent treball de recerca folklòrica, lingüística i bibliogràfica. Va participar activament als Jocs Florals, amb una obra marcadament romàntica, on tracta l'amor, la natura i la mort. Va divulgar una gran quantitat de material folklòric i lingüístic: 'Romancer popular de la terra catalana' (1893), i va preparar el 'Diccionari Aguiló', editat quan ja era mort (8 volums, 1915-34). Va marcar el camí de fusió del català popular amb el culte, que Fabra va seguir de manera explícita.