Biografia extreta de la CD-ROM Histņria de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Joan Brossa i Cuervo
Escriptor, poeta i dramaturg
(Barcelona, 1919 - Barcelona, 1998)

Un dels fundadors de la revista 'Dau al Set'. Influļt per Josep Vicenē Foix, Joan Miró i Antoni Tąpies, va escriure 'Em va fer Joan Brossa' (1950), 'Poemes civils' (1961), 'Poesia rasa' (1970), 'Poemes de seny i de cabell' (1977), 'Sextines 76'(1977), etc. Va combinar l'avantguarda i la rigorositat cląssica i la intercomunicació de les diferents arts. Va col·laborar amb Miró, Tąpies, Mestres Quadreny i Pere Portabella. Autor de moltes obres teatrals experimentals, algunes representades com 'Nocturns encontres' (1951) i 'Or i Sal' (1961), van ser recollides en sis volums a 'Poesia escčnica' (1973-1983). Traductor de Rimbaud, prosista i autor del poema visual del Velņdrom d'Horta (1984), va ser Premi Lletra d'Or (1981) i d'Arts Pląstiques (1991).