Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Joan Roís de Corella
Escriptor
(Gandia?, 1433/43 - València, 1497)

Escriptor valencià, una de les més grans figures dins de la literatura catalana dels segle XV. Va estar relacionat amb Ausiàs March i amb altres escriptors dels cercles literaris de València. La seva obra abasta tant la prosa com el vers i combina temes religiosos i profans, amb un llenguatge culte i elegant. Destaquen les seves versions en prosa de la 'Vita Christi', de Ludolf de Saxònia i dels 'Salms'. També en prosa, 'Tragèdia de Caldesa' narra un desengany amorós. En vers, destaca 'Oració a la Mare de Déu'.