JOSEP MARIA LÓPEZ-PICÓ (1886 - 1959)

 

Nota biogràfica
 
 
-

Dignifiqueu, Senyor, l'esborronada
poquesa dels meus anys davant l'infant
quan jo li parlo i ell amb la mirada
espera els mots que ja envellien tant.

Esguard que abasta i jutja i que no fuig,
certesa vostra i llum del primer dia,
abans del tafaneig i de l'enuig
i dels misteris de la melangia.

Mirada de l'infant, davant del pare,
reconcilies amb igual llum clara
coses i mots amb què diem les coses.

Mirada de l'infant, tu que em reposes
de la inutilitat de tants "per què?",
respon per mi, al Senyor, de la mercè.